Masa y Balanzas

Calibración de equipos

Pesas OIML

 • Pesas clase E₂
 • Pesas clase F₁
 • Pesas clase F₂
 • Pesas clase M₁
 • Pesas clase M₂
 • Pesas clase M₃
 • Pesas No Normalizadas 

Pesas ASTM

 • Pesas ASTM 2
 • Pesas ASTM 3
 • Pesas ASTM 4 
 • Pesas ASTM 5 
 • Pesas ASTM 6 
 • Pesas ASTM 7

Instrumentos de pesaje

 • Micro balanzas
 • Balanzas analíticas
 • Balanzas de precisión
 • Básculas
 • Tanques con celdas de carga